วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดนางรำถวายเจ้าพ่อพญาแล โครงการส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นฉลองครบรอบ ๖๐ ปี อำเภอแก้งคร้อ ร่วมใจบูชาพญาแล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาระบบอัตโนมัติ บ้านดงพอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบอัตโนมัติ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง