วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดนางรำถวายเจ้าพ่อพญาแล โครงการส่งเสริมประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือน ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการสนับสนุนการเดินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อสังกะสี สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองรวก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนภายในหมู่บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฐานพระพุทธรูปพร้อมพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาส บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ ๔ จำนว ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง