วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายอำ ฉางชัยภูมิ ถึง หน้าอุทยาน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้าโรงเรียนบ้านโคกงามไปที่นานางยาใจ เนียมพา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองรวก หมู่ที่ 2-บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มท่าขาม หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาแกใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
เช่าสถานที่สวนน้ำวิชิตชัย พร้อมรวมชุดว่ายน้ำ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
เช่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่-แยกห้วยหินเกิ้ง,อ่างผาดิน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาแกใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง