วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดนางรำถวายเจ้าพ่อพญาแล โครงการส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นฉลองครบรอบ ๖๐ ปี อำเภอแก้งคร้อ ร่วมใจบูชาพญาแล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาระบบอัตโนมัติ บ้านดงพอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบอัตโนมัติ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาส บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทางรถปรับอากาศ สำหรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรุ้ เพิ่มประสิทธิภาพ และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง