องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และพิธีเปิดน้ำตกสาวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 11 เมษายน  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  ได้จัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และพิธีเปิดน้ำตกสาวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566ณ บริเวณน้ำตกสาวน้อย เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดยในวันดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยมี นายอร่าม  โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25
2023-07-21
2023-06-22