องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2566


วันที่  25  กรกฎาคม 2566 เวลา 09:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  นำโดย ท่านวิชาญ วิชาธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เพื่อปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ตลอดจนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน70คน  และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

2024-06-07
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-23
2024-04-17
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09