องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ และเครื่องดื่มธัญพืช)


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ และเครื่องดื่มธัญพืช) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

2024-06-07
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-23
2024-04-17
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09