องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อสม. ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในตำบล

2024-06-07
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-23
2024-04-17
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09