องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการจากผู้บริหาร อบต.นาหนองทุ่ม


ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25