องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า


โครงการฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ วัดป่าภูโค้ง 

โดยมี นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม กล่าวรายงาน ต้อนรับโดยนายวิชาญ  วิชาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25