องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19


ในวันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 17.00 น. นายวิชาญ  วิชาธรรม  นายก อบต.นาหนองทุ่ม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ อสม./ผู้นำชุมชน ณ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 และบ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25