องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ครบรอบ 117 ปี


มื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิชาญ วิชาธรรม นายก อบต.นาหนองทุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ครบรอบ 117 ปี ณ บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25