องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565


ช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองรวก เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่มให้น้อยลงและเพื่อเป็นการบริการประชาชน อำนวยความสะดวกด้านจราจร 

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25