องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการปิดป่า ห้ามผู้ไดเก็บของป่า ล่าสัตว์ และพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ


เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน 9 จุด

ระหว่างวันที่ 12-26 สิงหาคม 2565

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25