องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565


ศพด.วัดชัยมงคล ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหนองทุ่ม  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิชาญ  วิชาธรรม นายก อบต.นาหนองทุ่ม ประธานเปิดโครงการฯ และ และคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ อบต.นาหนองทุ่มทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศพด.วัดชัยมงคล บ้านหนองรวก 

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25