องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจในคนพิการ


วันที่ 24 ส.ค. 65 อบต.นาหนองทุ่ม โดยศูนย์บริการคนพิการตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจในคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหนองทุ่ม โดยได้รับเกียรติจากท่านวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและมีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวน 50 คน

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25