องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


มอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลของผู้ป่วยยากไร้


วันที่ 15 ก.ย.65 อบจ.ชัยภูมิ นำโดยนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาและเลขานุการส่วนตัวของนายกอบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายนพกรณ์ วัชรจำรูญ สจ.เขต 3 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ.ชัยภูมิ ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลของผู้ป่วยยากไร้ หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 จำนวน 5 ราย โดยมีนายวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม น.ส.สุภาวิสาร์ มูลปลา ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.นาหนองทุ่ม เข้าร่วมการรับมอบเงินในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาหนองทุ่ม

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25