องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


กองช่าง อบต.นาหนองทุ่มได้ออกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและอ่างเก็บน้ำได้ชำรุดเสียหาย


วันที่ 14-15 กันยายน 2565 กองช่าง อบต.นาหนองทุ่มได้ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและถนนพื้นที่อ่างเก็บน้ำท่าขามได้ชำรุดเสียหาย ซึ่งมีความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา ในเขตพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม 

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25