องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสร้างสีสันหลากหลายด้วยผ้ามัดย้อม


วันที่ 25 ก.ย.65 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาหนองทุ่ม จัดทำโครงการสร้างสีสันหลากหลายด้วยผ้ามัดย้อม ได้รับเกียรติจากท่านวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ซี่งโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ





2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25