องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 24 มีนาคม 2566 อบต.นาหนองทุ่ม นำโดย นายกวิชาญ วิชาญธรรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง อบต. ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกสาวน้อย โดยจัดทำโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2566 เพื่อปรับปรุงสถานที่ท่องเทียวน้ำตกสาวน้อย หมู่ที่ 17 ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากท่านนายก อร่าม โล่วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ ร่วมกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปะทาว ผู้นำท้องที่ประชาชนในพื้น ปรับปรุงน้ำตกสาวน้อยเพื่อเปิดรับนักท่องเทียวในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้ข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25
2023-07-21
2023-06-22