องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

รายงานกิจการสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 10 พ.ย. 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]0
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 22 ก.ย. 2566 (ครั้งที่2) [ 22 ก.ย. 2566 ]0
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 11 ก.ย. 2566 (ครั้งที่1) [ 11 ก.ย. 2566 ]0
4 แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]14
5 ประกาศรายงานผลการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]18
6 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 23 มิ.ย. 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]0
7 ขอเชิญประชาชมเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]15
8 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่4 ประจำปี 2566 (14 กพ.66) [ 14 ก.พ. 2566 ]21
9 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 ประจำปี 2566 (10 กพ. 66) [ 10 ก.พ. 2566 ]17
10 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 (6 กพ. 66) [ 6 ก.พ. 2566 ]18
11 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (1 กพ. 66) [ 1 ก.พ. 2566 ]22
12 รายงานการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 2 [ 22 ส.ค. 2565 ]48
13 รายงานการประชุมสมัยสา่มัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 [ 22 ส.ค. 2565 ]44
14 รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 [ 11 ส.ค. 2565 ]46
15 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]15
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สค.65 [ 8 ส.ค. 2565 ]46
17 ระเบียบวาระการประชุม สมัย สามัญสมัยที่ 2 ปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]49
18 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]20
19 ประกาศเรียกประชุมสมัย สามัญสมัยที่ 2 ปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]48
20 รายงานการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 (5พค.65) [ 5 พ.ค. 2565 ]72
 
หน้า 1|2|3