องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปี 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]0
2 รายงานการดำเนินงานกาจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]0
3 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 2 ต.ค. 2566 ]2
4 แจ้งเวียนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]15
5 รายงานควบคุมภายในประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
6 แจ้งเวียนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]15
7 การรายงานผลการดำเนินงาน การจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]96
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]16
9 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]78