องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาหนองทุ่ม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]14
2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]70
3 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]67
4 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]118
5 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทกข์ [ 2 ต.ค. 2563 ]65
6 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]65
7 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2563 ]61
8 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]74