องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 [ 22 ธ.ค. 2566 ]19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที3/2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]22
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม(ครั้งที่2/2566) [ 13 ต.ค. 2566 ]41
4 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน [ 4 ต.ค. 2566 ]322
5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน [ 4 ต.ค. 2566 ]229
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที2 [ 13 ก.ย. 2566 ]42
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่1/2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]49
8 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นนายอำเภอแก้งคร้อ [ 20 ก.ค. 2565 ]140
9 หนังสือส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 20 ก.ค. 2565 ]99
10 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา พิจารณาแผน 24 มิย65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]320
11 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมสนับสนุนแผน พิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) [ 13 มิ.ย. 2565 ]287
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]118
13 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]107
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที2 [ 23 ก.ค. 2564 ]29
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 24 ก.พ. 2564 ]40
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]103
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 มี.ค. 2563 ]95
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]136
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]104