องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของ อบต.นาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]25
2 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2565 ]24
3 การดำเนินการทางวินัยของพนักกงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]22
4 ประกาศกการบรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ [ 5 ต.ค. 2565 ]22
5 มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]25
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย [ 5 ต.ค. 2565 ]25
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]23
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]23