องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่1)1ตค.65-31มี.ค.66 [ 8 พ.ค. 2566 ]12
2 บันทึกข้อความ รายงานการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]23
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]23