องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

ติดตามและประเมินแผน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2566 ]9
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]15
3 ประกาศติดตามและประเมินแผน ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]43
4 หนังสือส่งรายงานติดตามนายอำเภอแก้งคร้อ [ 9 พ.ย. 2565 ]47
5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ตุลาคม 2564-กันยายน2565) [ 9 พ.ย. 2565 ]40
6 ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]95
7 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]106
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]104
9 ประกาศสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]96
10 หนังสือส่งประกาศติดตามอำเภอ [ 22 ก.พ. 2565 ]83
11 หนังสือส่งประกาศติดตาม [ 21 ก.พ. 2565 ]86