สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................