องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

o31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ