องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม นำโดย นายสุริยา  ฝ่ายสูนย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  นางสาวสุภาวิสาร์ มูลปลา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม นำเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต. ชาวบ้านจิตอาสา และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล บ้านหนองรวกหมู่ที่ 2  ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) ตามโครงการ "ชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข"

2019-04-26
2019-04-24
2019-03-20
2019-02-20
2016-01-15
2016-01-02
2015-12-11
2015-12-05
2015-10-30
2015-04-10