องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 (ขยายเพิ่มเติมครั้งที่2) [ 15 มิ.ย. 2566 ]10
2 ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร)ประจำปี 2566 (ตั้งแต่ วันที่ 1-7 มิ.ย.66) [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
3 ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ค. 2566 ]36
4 ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]94
5 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]25
6 ประกาศเจตนารมณ์ อบต.นาหนองทุ่ม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 14 มี.ค. 2566 ]40
7 การจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]37
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 1 ธ.ค. 2565 ]33
9 ประกาศเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]101
10 ประกาศระเบียบสภาอบต.นาหนองทุ่มว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]50
11 แจ้งประชาสัมพันธ์สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]15
12 รายงานผลการประเมินการพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]6
13 ฐานข้อมูลคนพิการ อบต.นาหนองทุ่ม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]33
14 ฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม โดยจำแนกเป็นข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ [ 30 ก.ย. 2565 ]40
15 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 30 ก.ย. 2565 ]35
16 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]37
17 รายงานการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมิย65 [ 14 มิ.ย. 2565 ]134
18 รายงานการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 23 พ.ค. 2565 ]22
19 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 พ.ค. 2565 ]101
20 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 พ.ค. 2565 ]110
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8