องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]10
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]8
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]7
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]7
5 รายงานการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมิย65 [ 14 มิ.ย. 2565 ]53
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]4
7 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 18 พ.ค. 2565 ]58
8 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 12 พ.ค. 2565 ]52
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 พ.ค. 2565 ]69
10 ผลการการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]4
11 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ [ 26 เม.ย. 2565 ]59
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง [ 26 เม.ย. 2565 ]52
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ [ 26 เม.ย. 2565 ]51
14 เปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 มี.ค. 2565 ]48
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 9 มี.ค. 2565 ]51
16 เจตจำนงสุจริตในการทำงาน [ 7 ก.พ. 2565 ]63
17 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]40
18 นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล [ 4 ก.พ. 2565 ]46
19 ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการจากผู้บริหาร อบต.นาหนองทุ่ม [ 2 ก.พ. 2565 ]44
20 รายงานรวมผลการจัดซือจัดจ้างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7