องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2562


วันที่ 26 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม นำโดย นายสุริยา ฝ่ายสูนย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  นางสาวสุภาวิสาร์ มูลปลา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต. ชาวบ้าน บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ได้ออกพื้นที่ "โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2562" ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ข้างวัดสว่างปัญญาวาส บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อที่จะปรับปรุงบำรุงรักษาใช้ประโยชน์สภาพแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ทุกฤดูกาลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเต็มที่ และมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัด "โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2562" ขึ้นมา

2019-04-26
2019-04-24
2019-03-20
2019-02-20
2016-01-15
2016-01-02
2015-12-11
2015-12-05
2015-10-30
2015-04-10