องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ดำเนินการตั้งจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)


วันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม นำโดย นายสุริยา ฝ่ายสูนย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม นางสาวสุภาวิสาร์ มูลปลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต. โดยบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ผู้นำท้องที่ อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก้งคร้อ ดำเนินการตั้งจุดตรวจ สกัด คัดกรอง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) ในการตวจคัดกรองเส้นทาง เข้า-ออก ตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่1 บริเวณทางเข้าบ้านโคกงาม หมู่ที่1 จุดที่2 บริเวณหน้าสำนักงานสถาบันการเงิน บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการถึงวันที่ 30 เมษายน 2563. ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึงเวลา 19.00 น.
2020-12-15
2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30