องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ พัฒนาทักษะอาชีพ แก้ไขปัญหาการว่างงาน ให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิติที่ดี กลุ่มเป้าหมาย สตรีในเขตพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่ม หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการทำขนมจีบ 2. หลักสูตรการทำซาลาเปา

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06