องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562


         เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี”  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ ให้สังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เกิดพลังในการขับเคลื่อนแก้ปัญหา ด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ และสิทธิเด็กและสตรี ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา วิธีการป้องกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน  77  คน 

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06