องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562


ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นใ30นอนาคต ส่งเสริมให้คนพิการได้บริโภคผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการบริโภคผักผลไม้ที่ถูกต้อง

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06