องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น “การจัดงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอแก้งคร้อ ประจำปี 2563”


            เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ร่วมจัด โครงการส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น “การจัดงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอแก้งคร้อ ประจำปี 2563” ขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล หน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อแสดงความเคารพ ยกย่องและความศรัทธาที่ พี่น้องประชาชนมีต่อเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06