องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการประเพณีทอดเทียนรวม อำเภอแก้งคร้อ ประจำปี 2562


          องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัด โครงการประเพณีทอดเทียนรวม อำเภอแก้งคร้อ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสานให้ยั่งยืนสืบไป เป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวเชื่อม และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ความเป็นประเพณีชาวอีสาน ที่กำลังจะเลือนหายไป

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06