องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ อาคารป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ พัฒนาทักษะอาชีพ แก้ไขปัญหาการว่างงาน ให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิติที่ดี กลุ่มเป้าหมาย สตรีในเขตพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่ม ซึ่งหัวข้อในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู และหลักสูตรการทำน้ำพริกนรก

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06