องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน


             องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน”  ในวันที่  24 กรกฎาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน สามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการนำเสนอสินค้า การสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า พัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน  

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06