องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ITA ประจำปี 2565


นายวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ITA ประจำปี 2565 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐในปี พ.ศ.2564

วันที่ 16 มีนาคม 2565

2023-01-16
2022-12-13
2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26