องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ITA ประจำปี 2565


นายวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ITA ประจำปี 2565 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐในปี พ.ศ.2564

วันที่ 16 มีนาคม 2565

2022-08-13
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-07-25
2022-07-13
2022-07-08
2022-07-07
2022-06-08
2022-05-23