องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565


ช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองรวก เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่มให้น้อยลงและเพื่อเป็นการบริการประชาชน อำนวยความสะดวกด้านจราจร 





2023-01-16
2022-12-13
2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26