องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565


ช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองรวก เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่มให้น้อยลงและเพื่อเป็นการบริการประชาชน อำนวยความสะดวกด้านจราจร 

2022-08-13
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-07-25
2022-07-13
2022-07-08
2022-07-07
2022-06-08
2022-05-23