องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


คณะกรรมการประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู


วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ทาง คณะกรรมการได้ประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสังกัด อบต.นาหนองทุ่มโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกวิชาญ  วิชาธรรม ,คณะผู้บริหาร,สภา อบต.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการบริหารศพด.

2023-01-16
2022-12-13
2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26