องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


นโยบายการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2,18


วันนี้  6  พฤษภาคม  2565  นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ์  นายอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ ปลัดอำเภอแก้งคร้อ ร่วมกับนายวิชาญ  วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.นาหนองทุ่ม และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2,18 พร้อมกับหาแนวทางการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายและติดตามการดำเนินงาน หมู่ 4,8,15,19

2023-01-16
2022-12-13
2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26