องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการรักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้


ในวันที่ 18 พฤษภาคม2565  สำนักปลัด อบต.ได้จัดโครงการรักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งใหญ่ บ้านโคกล่าม ม.8 

2022-06-08
2022-05-23
2022-05-20
2022-05-12
2022-05-06
2022-04-26
2022-04-25
2022-03-18
2022-03-16
2022-02-23