องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการรักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้


ในวันที่ 18 พฤษภาคม2565  สำนักปลัด อบต.ได้จัดโครงการรักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งใหญ่ บ้านโคกล่าม ม.8 

2023-01-16
2022-12-13
2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26