องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี


วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ค. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยการนำของนายวิชาญ วิชาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

2022-06-08
2022-05-23
2022-05-20
2022-05-12
2022-05-06
2022-04-26
2022-04-25
2022-03-18
2022-03-16
2022-02-23