องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี


วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ค. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยการนำของนายวิชาญ วิชาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

2023-01-16
2022-12-13
2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26