องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2565


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 อบต.นาหนองทุ่มได้จัดโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ บริเวณลำห้วยใหญ่ ช่วงบ้านนกเขาทอง ม.4 

2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-23