องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ประเพณีทอดเที่ยนรวมอำเภอแก้งคร้อ" ประจำปี 2565


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อสม. ผู้นำชุมชน อบต.นาหนองทุ่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ประเพณีทอดเที่ยนรวมอำเภอแก้งคร้อ" ประจำปี 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ

2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-23