องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการปิดป่า ห้ามผู้ไดเก็บของป่า ล่าสัตว์ และพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ


เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน 9 จุด

ระหว่างวันที่ 12-26 สิงหาคม 2565

2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-23