องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565


ศพด.วัดชัยมงคล ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาหนองทุ่ม  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิชาญ  วิชาธรรม นายก อบต.นาหนองทุ่ม ประธานเปิดโครงการฯ และ และคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ อบต.นาหนองทุ่มทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศพด.วัดชัยมงคล บ้านหนองรวก 

2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16